در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (اندروید)

موضوع: 
نرم افزار کتاب در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها متن کامل و ترجمه روان خطبه فدکیه به قلم حسین عمادزاده
در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها

در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (اندروید)

نرم افزار کتاب در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها متن کامل و ترجمه روان خطبه فدکیه به قلم حسین عمادزاده

در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (اندروید)

مطالب مرتبط :
ایام فاطمیه سلام الله علیها - ویژه نامه بانوی بی نشان
شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها - ویژه نامه ایام فاطمیه
فیش روضه های ایام فاطمیه سلام الله علیها

مشخصات کتاب:

سرشناسه : فاطمه زهرا (سلام الله علیها)، ۸ قبل از هجرت ـ ۱۱ ق . ۸ قبل از هجرت
عنوان و پدیدآور : در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها : متن کامل و ترجمه روان خطبه فدکیه / به قلم حسین عمادزاده ؛ مقدمه و یادداشت ها به قلم علی اکبر مهدی پور .
مشخصات نشر : اصفهان : عمادزاده ، ۱۳۸۸ .
یادداشت : عربی ـ فارسی .
یادداشت : عنوان دیگر : خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها : متن کامل و ترجمه روان خطبه فدکیه .
عنوان قراردادی : خطبه فدک . شرح
عنوان دیگر : خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها : متن کامل و ترجمه روان خطبه فدکیه .
موضوع : فاطمه زهرا سلام الله علیها ، ۸؟ قبل از هجرت ـ ۱۱ ق . ـ خطبه ها
در سایه سار خطبه حضرت زهرا علیهاالسلام
حسین عمادزاده
مقدّمه و یادداشت ها : علی اکبر مهدی پور
ناشر : انتشارات حسینیّه عمادزاده ـ اصفهان

در سایه سار خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها (اندروید)

عناوین اصلی کتاب شامل:

اشاره؛ پیشگفـتار؛ خطبه ی حضرت فاطمه علیهاالسلام در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله؛ یادداشت ها؛ آخرین سخن؛ 

پدیدآورنده: 
Share