خواهر شهید صدر

شهیده بنت الهدی صدر، خواهر شهید صدر

کلیپ/خواهر آیت الله سید باقر صدر- صدام: اشتباهی که یزید کرد.

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

شهادت آیت اللّه سید محمدباقر صدر

رژیم بعث عراق، در تاریخ 16 فروردین 1359، آیت الله سیدمحمدباقر صدر و خواهرش بنت الهدی را دستگیر و به بغداد می برد. رئیس سازمان امنیت کشور عراق، آیت الله صدر را به مرگ تهدید می کند و از ایشان می خواهد که چند کلمه، علیه انقلاب اسلامی ایران بنویسد...