آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر(1) -  السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه)، جدّ الشهيد الصدر
آل الصدر( 2) -  السيّد حيدر الصدر( رحمة الله علیه)، والد الشهيد الصدر
آل الصدر( 3) - السيّد محمّد مهدي الصدر( رحمة الله علیه) عمّ الشهيد الصدر مع السيّد عبد الحسين شرف الدين (رحمة الله علیه)
آل الصدر( 4) - السيّد صدر الدين الصدر( رحمة الله علیه)، عمّ الشهيد الصدر و والد زوجته‏
آل الصدر( 5) - السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه) شقيق الشهيد الصدر
آل الصدر( 6) - السيّد موسى الصدر( ابن عمّ الشهيد الصدر) والسيّد إسماعيل الصدر( أخوه) يتوسّطهما أستاذهما السيّد عبد الهادي الشيرازي ( رحمة الله علیه)
آل الصدر( 7) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر
آل الصدر( 8) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر مجموعه تصاویری از خاندان صدر بوده و عبارتند از : جد، مادر، عمو، برادر و خواهر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رحمة الله علیهم

مرتبط : آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر(1) -  السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه)، جدّ الشهيد الصدر [سید اسماعیل صدر ؛ جد شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( 2) -  السيّد حيدر الصدر( رحمة الله علیه)، والد الشهيد الصدر [سید حیدر صدر ؛ پدر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( 3) - السيّد محمّد مهدي الصدر( رحمة الله علیه) عمّ الشهيد الصدر مع السيّد عبد الحسين شرف الدين (رحمة الله علیه) [سید محمد مهدی صدر ؛ عموی شهید صدر به همراه سید عبدالحسین شرف الدین رحمهم الله]

آل الصـدر( 4) - السيّد صدر الدين الصدر( رحمة الله علیه)، عمّ الشهيد الصدر و والد زوجته‏ [سید صدرالدین صدر ؛ عمو و پدر زن شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( 5) - السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه) شقيق الشهيد الصدر [سید اسماعیل صدر ؛ برادر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر( 6) - السيّد موسى الصدر( ابن عمّ الشهيد الصدر) والسيّد إسماعيل الصدر( أخوه) يتوسّطهما أستاذهما السيّد عبد الهادي الشيرازي ( رحمة الله علیه) [سید موسی صدر ؛ پسر عموی شهید صدر رحمهما الله و سید اسماعیل صدر برادر شهید صدر و استاد آن دو در مابین آنها؛ سید عبد الهادی شیرازی رحمهم الله]]

آل الصدر( 7) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر [سیده شهیده بنت الهدی صدر ؛ خواهر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر( 8) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر [سیده شهیده بنت الهدی صدر ؛ خواهر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

شجره نامه محمدباقر صدر

 

در پستهای جداگانه إن شاءالله آلبوم تصاویر فردی و گالری تصاویر شهید صدر به همراه دیگران و همچنین اساتید و مرقد و تشییع ایشان را درج خواهید کرد. چنانچه شما نیز تصاویر خاصی از خاندان شهید صدر و خود شهید صدر داشتید می توانید برای ما ارسال کنید.

Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.