آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر(1) -  السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه)، جدّ الشهيد الصدر
آل الصدر( 2) -  السيّد حيدر الصدر( رحمة الله علیه)، والد الشهيد الصدر
آل الصدر( 3) - السيّد محمّد مهدي الصدر( رحمة الله علیه) عمّ الشهيد الصدر مع السيّد عبد الحسين شرف الدين (رحمة الله علیه)
آل الصدر( 4) - السيّد صدر الدين الصدر( رحمة الله علیه)، عمّ الشهيد الصدر و والد زوجته‏
آل الصدر( 5) - السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه) شقيق الشهيد الصدر
آل الصدر( 6) - السيّد موسى الصدر( ابن عمّ الشهيد الصدر) والسيّد إسماعيل الصدر( أخوه) يتوسّطهما أستاذهما السيّد عبد الهادي الشيرازي ( رحمة الله علیه)
آل الصدر( 7) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر
آل الصدر( 8) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر مجموعه تصاویری از خاندان صدر بوده و عبارتند از : جد، مادر، عمو، برادر و خواهر آیت الله شهید سید محمد باقر صدر رحمة الله علیهم

مرتبط : آیت الله سید محمد باقر صدر (ره) - ویژه نامه تندیس مرزبانی

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

آل الصدر(۱) -  السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه)، جدّ الشهيد الصدر [سید اسماعیل صدر ؛ جد شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( ۲) -  السيّد حيدر الصدر( رحمة الله علیه)، والد الشهيد الصدر [سید حیدر صدر ؛ پدر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( ۳) - السيّد محمّد مهدي الصدر( رحمة الله علیه) عمّ الشهيد الصدر مع السيّد عبد الحسين شرف الدين (رحمة الله علیه) [سید محمد مهدی صدر ؛ عموی شهید صدر به همراه سید عبدالحسین شرف الدین رحمهم الله]

آل الصـدر( ۴) - السيّد صدر الدين الصدر( رحمة الله علیه)، عمّ الشهيد الصدر و والد زوجته‏ [سید صدرالدین صدر ؛ عمو و پدر زن شهید صدر رحمهما الله]

آل الصـدر( ۵) - السيّد إسماعيل الصدر( رحمة الله علیه) شقيق الشهيد الصدر [سید اسماعیل صدر ؛ برادر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر( ۶) - السيّد موسى الصدر( ابن عمّ الشهيد الصدر) والسيّد إسماعيل الصدر( أخوه) يتوسّطهما أستاذهما السيّد عبد الهادي الشيرازي ( رحمة الله علیه) [سید موسی صدر ؛ پسر عموی شهید صدر رحمهما الله و سید اسماعیل صدر برادر شهید صدر و استاد آن دو در مابین آنها؛ سید عبد الهادی شیرازی رحمهم الله]]

آل الصدر( ۷) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر [سیده شهیده بنت الهدی صدر ؛ خواهر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر( ۸) - الشهيدة بنت الهدى( رحمة الله علیها)، شقيقة الشهيد الصدر [سیده شهیده بنت الهدی صدر ؛ خواهر شهید صدر رحمهما الله]

آل الصدر - تصاویر خاندان صدر (رحمة الله علیهم)

شجره نامه محمدباقر صدر

 

در پستهای جداگانه إن شاءالله آلبوم تصاویر فردی و گالری تصاویر شهید صدر به همراه دیگران و همچنین اساتید و مرقد و تشییع ایشان را درج خواهید کرد. چنانچه شما نیز تصاویر خاصی از خاندان شهید صدر و خود شهید صدر داشتید می توانید برای ما ارسال کنید.

Share