دانلود کلیپهای استاد پناهیان

کلیپ نظر تو مهمه - استاد پناهیان

کلیپ| نظر تو مهمه - حجت الاسلام علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

ببینید| اهل بیت از اول برای اربعین نقشه داشتند - حجت الاسلام علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

مراقب باشید به حال بد عادت نکنید - استاد علیرضا پناهیان

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت یازدهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت دهم (صوت و متن)

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

نتایج عجیب و فوق العاده این انتخابات /حجت الاسلام پناهیان

تنها مسیر

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت نهم (صوت و متن)

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم

تنها مسیر / راهبرد اصلی در نظام تربیت دینی استاد پناهیان - قسمت هشتم (صوت و متن)