ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

دروغ گفتن روزه دار

احکام روزه

پرسش : دروغ گفتن ، تهمت زدن ، غیبت کردن ، نگاه به نامحرم یا دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن با زبان روزه چه حکمی دارد؟