ضیاءالصالحین فیلم / آیا دیدن فیلم و عکس مستهجن روزه را باطل می‌ کند؟ - حجت الاسلام مرتجی | ضیاءالصالحین

فیلم / آیا دیدن فیلم و عکس مستهجن روزه را باطل می‌ کند؟ - حجت الاسلام مرتجی

احکام روزه و روزه داری در ایام ماه مبارک رمضان

پرسش : دروغ گفتن ، تهمت زدن ، غیبت کردن ، نگاه به نامحرم یا دیدن تصاویر و فیلم های مستهجن با زبان روزه چه حکمی دارد؟
کارشناس پاسخگو : حجت الاسلام مرتجی

Share