در محضر علامه طباطبایی

صلوات

نفع صلوات برای پیامبر (صلی الله علیه وآله)

علامه طباطبایی رحمه الله

یک نصیحت از یک علامه طباطبایی