دعای حضرت فاطمه

دعای زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها در حق دیگران

دعای زیبای حضرت زهرا سلام الله علیها در حق دیگران

تسبیح حضرت زهرا

ذکر، عبارت است از حاضر کردن چیزی در قلب یا زبان و گفتار، از اینرو، گفته اند: ذکر، یا با زبان است و یا با قلب و هر کدام از آنها یا پس از نسیان و فراموشی است که به معنای اوّل می باشد و یا ادامه حفظ و توجه قلبی است بدون اینکه فراموش کرده باشد......

حضرت فاطمه زهرا

حضرت زهرا (سلام الله علیها) در این دنیا عمر زیادى نکرد و قسمت عمدهٔ زندگانیش همراه وجود مقدس پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و امام على (علیه السلام) بود. طبیعى است با وجود آن دو بزرگوار ـ خصوصاً پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)...

حضرت فاطمه زهراء(سلام الله علیها)

انسان موجودى سراسر نیاز است که هر چه براى رفع آن کوشیده، بیش تر متوجه فقر خود شده است. انسان براى ادامهٔ حیات محتاج صدها نعمت الهى است و روانش بیش تر از تن، نیازمند هزاران عنایت الهى...

حضرت فاطمه زهرا

پیامبر می فرمایند: «شَجْنَةٌ مِنِّی»[۲]؛ «بَهْجَةُ قَلْبِی»[۳]؛ «مُضْغَةٌ مِنِّی»[۴] و «بَضْعَةٌ مِنِّی...