دعای شب عید فطر

اعمال شب عید فطر

تکبیرات بعد از نماز در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی بعد از نافله مغرب در شب اول شوال

نماز مستحبی شش رکعتی در شب اول شوال

نماز مستحبی ده رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز مستحبی دو رکعتی در شب اول شوال (جامع)

نماز امام علی علیه السلام در شب اول شوال به روایت اقبال الاعمال

نماز مستحبی چهار رکعتی در شب اول شوال به روایت اقبال الاعمال

احیا در شب عید فطر (جامع)

زیارت امام حسین علیه السلام در شب اول شوال (جامع)