دعای وداع امام سجاد با ماه مبارک رمضان

شب آخر و نکات مهم هنگام وداع (فرصت حضور26)

شب آخر و نکات مهم هنگام وداع (فرصت حضور۲۶)

استاد محمدتقی فیاض بخش

(قدم چهارم ۲) لزوم توجه به جامعه (خصوصا رسیدگی به فقراء)، در کنار خودسازی/ فرصت حضور ۱۲

استاد محمدتقی فیاض بخش

قدم سوم و چهارم سلوک (قناعت و عفت - حل مشکلات مردم)/ فرصت حضور ۱۱

استاد محمدتقی فیاض بخش

معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان/ فرصت حضور ۳

معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان

استاد فیاض بخش

ویژگی های ماه رمضان در بیان امام سجاد علیه السلام در دعای وداع / فرصت حضور ۲