معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان/ فرصت حضور ۳

لیست
  • معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان
مراتب توبه: ۱- توبه از گناه؛ ۲- توبه از رذایل اخلاقی؛ ۳- توبه از محبت به غیر حق؛ ۴- توبه از تشویش ها (تشویش عدم توکل به خداوند) و ۵- توبه از غیر حق.

معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان/ فرصت حضور ۳

معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان

شرح دعای وداع امام سجاد (علیه السلام) با ماه مبارک رمضان توسط استاد فیاض بخش - ویژه ماه مبارک رمضان ۱۴۴۱ - فرصت حضور (قسمت سوم)

خلاصه مطالب برنامه سوم فرصت حضور:

پنج دستور اخلاقی معروف در میان اهل معنا (با استفاده از ثقلین): صمت (سکوت)، جوع (گرسنگی)، بیداری در سحر گاهان، عزلت (فاصله گرفتن از افراد ناباب) و ذکر (که بالاترین ابزار سلوک است.)

ماه رمضان، ماه جمع تمام این ابزارهاست و اگر کسی از آن بهره ببرد، به سرعت راه هزار ماهه را یک شبه و حتی لحظه ای طی می نماید. ولی باید مقدمات آن را از رجب و شعبان و خصوصا روزهای آغازین ماه مبارک فراهم کند.

امام سجاد(علیه السلام) در ادامه آن چهار محور- که در قسمت قبل بیان شد- باب «توبه» را مطرح می کنند؛ توبه به معنای عامش: «رجوع به پروردگار با تمام تلاش.» 

ماه مبارک ماه توبه به سوی حق است.

مراتب توبه: ۱- توبه از گناه؛ ۲- توبه از رذایل اخلاقی؛ ۳- توبه از محبت به غیر حق؛ ۴- توبه از تشویش ها (تشویش عدم توکل به خداوند) و ۵- توبه از غیر حق.

توبه نصوح (که حضرت در ادامه مطرح فرمود) یعنی توبه خالص (توبه انسان از همه ناخالصی ها و انانیت ها و...).
 

معنای توبه و مراتب آن در دعای وداع ماه رمضان/ فرصت حضور 3

مطالب مرتبط و پیشنهادی :
ماه مبارک رمضان - ویژه نامه ضیافت الله
ویژه نامه احکام روزه و روزه داری
مجموعه استیکر ماه رمضان (ایام و مناسبتها)
دعاهای تصویری روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه نامه پیام ادعیه روزانه ماه مبارک رمضان
ویژه ماه مبارک رمضان - ویژه نامه چندرسانه ای ماه ترین ماه

Share