دیدار با امام زمان

پرسش: آیا ارتباط با امام زمان (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ممکن است؟