راههای اصلاح شاکله

تاثیر اعمال بر شاکله

متأسّفانه ما افرادی هستیم که دور ما را خاشاکِ اوهام گرفته و اگر بخواهیم یک «یا اللّه» فارغ از اوهام بگوییم، نمی‏توانیم.

مربی

روایت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم در خطبه آخرشان فرمودند:

حاج شیخ جعفر ناصری

آنچه در نوشته های پیشین بیان شد:

زوجیت اساس خلقت

آنچه از بحث شاکله، مورد توجه و جالب است این است که یک دوره بحث درباره شخصیت افراد و شخصیت شناسی مخاطب را به ما می آموزد.

پراکندگی افکار

خداوند متعال در قرآن می فرماید:
قــل کلٌّ یعمل علی شاکلته و ربّک اعلم بمن هو أهدی سبیلا؛(۲)

کرامت

صاحب نظران، براى شاکله  معانى  مختلفی ذکر کرده اند؛ از جمله مفردات، آن را از ماده «شَکل» (به معناى بستن پاى چهارپا) دانسته و همان ، «سجیّه» معنا کرده است که