روز نیایش

روز عرفه

ویژه نامه روز عرفه روز نیایش

عرفه و عرفات

عرفه و عرفات
مشخصات کتاب:
سرشناسه : اسلامی کاشانی، سیدعباس، 1335 -

ضیاءالصالحین

روز عرفه جایگاه ویژه ای در میان روزهای دیگر سال دارد به دلیل چند خصوصیت ویژه :
۱- روز اختصاصی دعا  :

احادیث مناسبتی

امام مهدى علیه السّلام فرمودند: