رویدادهای ماه رمضان

ماه رمضان

تقویم و مناسبتهای ماه رمضان

تبلیغ در رمضان

عنوان کتاب: تبلیغ در رمضان
مشخصات کتاب:

نرم افزار اندروید «تبلیغ در رمضان»

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، نرم افزار اندروید «تبلیغ در رمضان» از سوی اداره نرم افزارهای دینی معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه ه