تقویم و مناسبتهای ماه رمضان

ماه رمضان
رَمَضان یا رَمَضان المُبارَک نام نهمین ماه سال قمری که روزه در آن بر مسلمانان واجب است. بنا بر برخی آیات، قرآن در این ماه و در شب قدر نازل شده است. این ماه تنها ماهی است که نام آن به صراحت در قرآن کریم آمده و گرامی داشته شده است.

تقویم و مناسبتهای ماه رمضان

تقویم و مناسبتهای ماه رمضان از سری "وقایع الایام و اعمال" آن ها، در این بخش تقویم و مناسبتهای ماه مبارک رمضان جهت استفاده مبلغان و مروجان شعائر اسلامی درج می گردد...

تقویم و مناسبتهای ماه رمضان

تقویم و مناسبتهای ماه رمضان

رَمَضان یا رَمَضان المُبارَک نام نهمین ماه سال قمری که روزه در آن بر مسلمانان واجب است. بنا بر برخی آیات، قرآن در این ماه و در شب قدر نازل شده است. این ماه تنها ماهی است که نام آن به صراحت در قرآن کریم آمده و گرامی داشته شده است.
این ماه، نزد مسلمانان احترام و جایگاه ویژه ای دارد. از مهم ترین عبادت های این ماه، تلاوت قرآن، اِحیای شبهای قدر (شب زنده داری)، دعا و استغفار، افطاری دادن و کمک به نیازمندان است.
حضرت علی(علیه السلام)، نخستین امام شیعیان در بیست و یکم ماه رمضان به شهادت رسیده است.
روزوقایع

۱ رمضان

بنا بر روایات، نزول کتاب آسمانی صحف بر ابراهیم خلیل الله علیه السلام
درگذشت ابوعلی سینا (سال ۴۲۸ ه.ق)
درگذشت سیده نصرت امین اصفهانی (۲۳ خرداد ۱۳۶۲ش) (سال ۱۴۰۳ ه.ق)
۲ رمضان
درگذشت محمد روحانی کرمانی (۱۳ بهمن ۱۳۷۳ش)(سال ۱۴۱۵ ه.ق)
۳ رمضان
درگذشت مروان بن حکم ( سال ۶۵ ه.ق)
درگذشت شیخ مفید( سال ۴۱۳ ه.ق)
۴ رمضان
درگذشت زیاد بن ابیه (سال ۵۳ ه.ق)
بازپس گیری انطاکیه از دست صلیبیون توسط مسلمانان (سال ۶۶۶ ه.ق)
درگذشت میرزا حسنعلی تهرانی (۱۸ مهر ۱۲۸۶ش) (سال ۱۳۲۵ ه.ق)
درگذشت میرزا هاشم آملی (۷ اسفند ۱۳۷۱ش) (سال ۱۴۱۳ ه.ق)
درگذشت علامه سید مرتضی عسکری (۲۵ شهریور ۱۳۸۶ش) (سال ۱۴۲۸ ه.ق)
۵ رمضان
ولادت ملا علی علیاری(سال ۱۲۳۶ ه.ق)
درگذشت محمد تقی بافقی (۱۲ مرداد ۱۳۲۵ش) (سال ١٣٦٥ ه.ق)
۶ رمضانبنا بر روایات، نزول تورات بر حضرت موسی (علیه السلام)
ضرب سکه به نام امام رضا(علیه السلام) (سال ۲۰۱ ه.ق)
درگذشت ابویعلی محمد بن حسن شریف جعفری (سال ۴۶۳ ه.ق)
درگذشت حمزة بن عبدالعزیز سلار دیلمی (سلار) (سال ۴۶۳ ه.ق)
درگذشت سید مهدی یثربی (۷ مهر ۱۳۸۵ش) (سال ۱۴۲۷ ه.ق)
۷ رمضانآغاز ولایتعهدی امام رضا (علیه السلام) (سال ۲۰۱ ه.ق)
ولادت ابن زهره (سال ۵۱۱ ه.ق)
شهادت علی اصغر احمدی شاهرودی (۴ فروردین ۱۳۷۱ش) (سال ۱۴۱۱ ه.ق)
درگذشت سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی (۱۸ اسفند ۱۳۷۴ش) (سال ۱۴۱۶ ه.ق)
درگذشت سید جواد حیدری (۱۴ تیر ۱۳۹۳ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۸ رمضانتولد سید موسی شبیری زنجانی. (۱۰ اسفند ۱۳۰۶ش) (سال ۱۳۴۶ ه.ق)
۹رمضانحمله وهابیان به نجف (سال ۱۲۲۵ ه.ق)
درگذشت محمد بهاری همدانی (۲۳ مهر ۱۲۸۶ش) (سال ۱۳۲۵ ه.ق)
درگذشت علی خویی (۲۷ دی ۱۳۱۰ش) (سال ۱۳۵۰ ه.ق)
۱۰ رمضانوفات حضرت خدیجه (سلام الله علیها) (۱۰ بعثت)
رسیدن اولین سری از نامه های کوفیان به امام حسین(علیه السلام) (سال ۶۰ ه.ق)
شهادت محمد صدوقی (۱۱ تیر ۱۳۶۱ش) (سال ۱۴۰۲ ه.ق)
۱۱ رمضاندرگذشت محمد مهدی خالصی (۱۶ فروردین ۱۳۰۴ش) (سال ۱۳۴۳ ه.ق)
درگذشت محمد محمدی گیلانی (۱۸ تیر ۱۳۹۳ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۱۲ رمضانبنا بر روایات، نزول انجیل بر حضرت عیسی (علیه السلام)
مراسم عقد اخوت (سال ۱ ه.ق)
درگذشت ابن جوزی (سال ۵۹۷ ه.ق)
درگذشت محمدتقی مامقانی(سال ۱۳۱۲ ه.ق)
درگذشت مهدی خالصی کاظمی (۱۷ فروردین ۱۳۰۴ش)(سال ۱۳۴۳ ه.ق)
درگذشت سید هاشم حداد (۲۱ خرداد ۱۳۶۳ش) (سال ۱۴۰۴ ه.ق)
۱۳ رمضاندرگذشت حجاج ثقفی(سال۹۵ ه.ق)
درگذشت شاه اسماعیل دوم از سلاطین صفویه(سال ۹۸۵ ه.ق)
درگذشت جهانگیرخان قشقایی (۲۶ شهریور ۱۲۸۹ش)(سال ۱۳۲۸ ه.ق)
درگذشت سید علی سیستانی جد سید علی سیستانی (۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۱ش) (سال ۱۳۴۰ ه ق)
۱۴ رمضانشهادت مختار ثقفی (سال ۶۷ ه.ق)
درگذشت شمس الدین بهبهانی (سال ۱۲۴۸ ه.ق)
درگذشت سید محمد تقی ممتاز العلماء (سال ۱۲۸۹ ه.ق)
۱۵ رمضانولادت امام حسن مجتبی (علیه السلام) (سال ۳ ه.ق)
ورود محمد بن ابی بکر به مصر (سال ۳۷/۳۸ ه.ق)
حرکت مسلم بن عقیل به سوی کوفه (سال ۶۰ ه.ق)
شهادت محمد بن عبدالله بن حسن (نفس زکیه) (سال ۱۴۵ ه.ق)
ولادت شیخ طوسی (سال ۳۸۵ ه.ق)
شهادت شهید ثانی (سال ۹۶۵ ه.ق)
ولادت محقق بحرانی (سال۱۰۷۰ ه.ق)
۱۶ رمضانآغاز جنگ قادسیه (سال ۱۴ ه.ق)
درگذشت محمد رضا مظفر (۱۱ بهمن ۱۳۴۲ش) (سال ۱۳۸۳ ه.ق)
درگذشت سید محمود مجتهد سیستانی (۸ اسفند ۱۳۷۲ش) (سال ۱۴۱۴ ه.ق)
۱۷ رمضانمعراج پیامبر(صلی الله علیه وآله) بنابر بعضی اقوال.۵ بعثت
جنگ بدر(سال ۲ ه.ق)
درگذشت عایشه(سال ۵۸ ه.ق)
درگذشت محمد بن مسلم زهری(سال ۱۲۵ ه.ق)
ولادت حسن بن زین الدین عاملی معروف به صاحب معالم ۲۵ شهریور ۹۳۱ش(سال ۹۵۹ ه.ق)
درگذشت میرزا محمد هاشم خوانساری (۱۸ دی ۱۲۷۹ش)(سال ۱۳۱۸ ه.ق)
درگذشت ملا محمد فاضل شربیانی (۴ آذر ۱۲۸۳ش)(سال ۱۳۲۲ ه.ق)
درگذشت میرزا جمال الدین کلباسی (۵ بهمن ۱۳۱۰ش)(سال ۱۳۵۰ ه.ق)
۱۸ رمضان
بنا بر روایات، نزول کتاب زبور بر حضرت داود (علیه السلام)
شب قدر و نزول قرآن کریم(احتمالی) (۱ بعثت)
درگذشت بدریه دختر ملاصدرا (ام کلثوم) (سال ۱۰۹۰ ه.ق)
درگذشت سید مصطفی کاشانی (۲۶ خرداد ۱۲۹۸ش) (سال ۱۳۳۷ ه.ق)
۱۹ رمضانضربت خوردن امیرالمومنین علی (علیه السلام) به دست ابن ملجم مرادی(سال ۴۰ ه.ق)
درگذشت سید محمد هاشم خوانساری (۲۰ دی ۱۲۷۹ش)(سال ۱۳۱۸ ه.ق)
درگذشت محمد حسین احمدی فقیه یزدی (۷ شهریور ۱۳۸۹ش)(سال ۱۴۳۱ ه.ق)
۲۰ رمضانیکی از شبهای قدر و نزول قرآن کریم (۱ بعثت)
فتح مکه (سال ۸ ه.ق)
۲۱ رمضان
درگذشت حضرت موسی بن عمران(علیه السلام) و حضرت یوشع بن نون(علیه السلام)
عروج حضرت عیسی بن مریم(علیهما السلام) به آسمان
شهادت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) (سال ۴۰ ه.ق)
بیعت با امام حسن مجتبی(علیه السلام) (سال ۴۰ ه.ق)
قصاص ابن ملجم (سال ۴۰ ه.ق)
درگذشت سید ماجد بن هاشم بحرانی (سال ۱۰۲۸ ه.ق)
درگذشت شیخ حر عاملی (سال ۱۱۰۴ ه.ق)
۲۲ رمضان
شب قدر و نزول قرآن کریم(احتمالی) (۱ بعثت)
درگذشت عبدالحسین تهرانی (شیخ العراقین) (سال ۱۲۸۶ ه.ق)
۲۳ رمضانولادت سید موسی صدر (۱۴ اسفند ۱۳۰۷ش)(سال ۱۳۴۷ ه.ق)
۲۴ رمضان درگذشت ابولهب (سال ۲ ه.ق)
آغاز دعوت ابومسلم خراسانی علیه حکومت بنی امیه (سال ۱۲۹ ه.ق)
۲۵ رمضاندرگذشت فاضل هندی (سال۱۱۳۱ ه.ق)
شهادت سید محمدتقی موسوی اصفهانی صاحب مکیال المکارم (۵ اسفند ۱۳۰۸ش) (سال۱۳۴۸ ه.ق)
مفقود شدن امام موسی صدر (۷ شهریور ۱۳۵۷ش) (سال ۱۳۹۸ ه.ق)
۲۶ رمضاندرگذشت آقا جمال خوانساری (سال ۱۱۲۵ ه.ق)
۲۷ رمضانقیام زنگیان به رهبری صاحب الزنج علیه عباسیان (سال ۲۵۵ ه.ق)
درگذشت علامه محمد باقر مجلسی مؤلف بحارالانوار (سال۱۱۱۰ ه.ق)
شهادت سید حسن مدرس (۱۰ آذر ۱۳۱۶ش) (سال۱۳۵۶ ه.ق)
درگذشت محمد علی حقی سرابی (۲۵ دی ۱۳۷۷ش) (سال۱۴۱۹ ه.ق)
۲۸ رمضان
درگذشت سید محمد شریف تقوی ونکی (۲۴ دی ۱۳۱۲ش) (سال ۱۳۵۲ ه.ق)
درگذشت شهاب الدین اشراقی (۸ مرداد ۱۳۶۰ش) (سال ۱۴۰۱ ه.ق)
درگذشت حسین شب زنده دار (۴ مرداد ۱۳۹۳ش) (سال ۱۴۳۵ ه.ق)
۲۹ رمضانوقوع غزوه حنین (سال ۸ ه.ق)
ولادت علامه حلی (سال ۶۴۸ه.ق)
درگذشت محمد بن حسن شیروانی (ملا میرزا) (سال ۱۰۹۸ ه.ق)
درگذشت سید احمد حسینی زنجانی (۴ آبان ۱۳۵۲ش) (سال ۱۳۹۳ ه.ق)
۳۰ رمضاندرگذشت سید محمدباقر حجتی بارفروشی (۷ بهمن ۱۳۱۱ش) (سال ۱۳۵۱ ه.ق)

تقویم ماه های قمری و مناسبت های آن

تقویم و مناسبتهای ماه محرم الحرامتقویم و مناسبتهای ماه صفر الخیرتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الاولتقویم و مناسبتهای ماه ربیع الثانیتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الاولتقویم و مناسبتهای ماه جمادی الثانی
تقويم و مناسبتهای ماه رجبتقویم و مناسبتهای ماه شعبانتقویم و مناسبتهای ماه رمضانتقویم و مناسبتهای ماه شوالتقویم و مناسبتهای ماه ذی القعدهتقویم و مناسبتهای ماه ذی الحجة

 

پدیدآورنده: 
Share