ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

سخنرانی امام موسی صدر

امام موسی صدر

ما اصلا خواب هستیم! این کارهایى که حالا مى ‏خواهیم بکنیم باید  50سال پیش، بلکه  150سال پیش، شروع مى‏ کردیم. امیدوارم که به سرعت پیش برویم. چون در خطابِ آقا در روز افتتاح شنیدم که مى‏ گویند امتیازِ روحانیتِ شیعه...

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر - پیرامون تبلیغ

• زمان : 52:34

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر - درباره شریعتی

• زمان : 28:48 

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر درباره لبنان 4

• زمان : 34:28 

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر درباره لبنان 3

• زمان : 11:11 

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر درباره حضرت علی علیه السلام

• زمان : 51:06  

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر  در مورد لبنان 2

• زمان : 30:20 

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر  در مورد لبنان 1


• زمان : 32:01 

 امام موسی صدر

سخنرانی امام موسی صدر  درباره جوانان

• زمان : 20:07 

 امام موسی صدر

تحلیل امام موسی صدر:
چرا دروغ می گوییم و طمع داریم؟