صوت/ فعالیتهای تبلیغی مسیحیان - امام موسی صدر

لیست

قسمت سوم سخنرانی امام موسی صدر در تاریخ 7 مهر 1344 درحوزه علمیه قم در جمع فضلا و علما
موضوع: «ارائه گزارشی کوتاه و اجمالی از مشاهدات خود از ادیان و مذاهب گوناگون» ؛ تصویر اجمالی و خلاصه از فعالیتهای تبلیغی مسیحیان در جهان، وظایف کلیسا و درباره تشکیلات و سازمان وسیع دیرها

زمان: (22:32)

Share