سخنرانی حاج قاسم درباره فاجعه حلبچه

پست تر از صدام

پست تر از صدام