سخنرانی علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

راهکار درک شیرینی قرب الی الله | حجت الاسلام پناهیان

بهره برداری از رحمت خدا در شب های قدر - استاد پناهیان

بهره برداری از رحمت خدا در شبهای قدر - استاد پناهیان (کلیپ و صوت)

آمادگی برای شب های قدر - استاد پناهیان

آمادگی برای شب های قدر - استاد پناهیان (کلیپ، صوت)

کمک پنهانی به امام زمان | حجت الاسلام پناهیان

کمک پنهانی به امام زمان | حجت الاسلام پناهیان

ببینید/ توبیخ شیرین - استاد پناهیان

ببینید/ توبیخ شیرین - استاد پناهیان

قنشگ کار کن! - حجت الاسلام پناهیان

منبر یک دقیقه ای| قنشگ کار کن! - حجت الاسلام پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

هر چیزی به وقتش! - حجت الاسلام پناهیان (کلیپ، صوت، متن)

اهل مسابقه باش در بیان حجت الاسلام پناهیان

اهل مسابقه باش! - حجت الاسلام پناهیان (کلیپ، صوت، متن)

امید به خدا در بیان حجت الاسلام پناهیان

سخنرانی ویژه ماه رجب | امید به خدا در بیان حجت الاسلام پناهیان

بدیهایت را با خدا در میان بگذار! | حجت الاسلام پناهیان

بدیهایت را با خدا در میان بگذار! | حجت الاسلام پناهیان (کلیپ، صوت، متن)