سیزده به در

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت :

سیزدهم فروردین

سیزده به در سیزدهمین روز فروردین ماه و از جشن های نوروزی است. در تقویم های رسمی ایران این روز روز طبیعت نامگذاری شده است و از تعطیلات رسمی است.

سیزده بدر

در سیزدهم فروردین روز طبیعت همه ما مسئول حفظ منابع طبیعی و محیط زیست هستیم پس :

ما همه جنگلبان و محیطبان هستیم.

چهارشنبه سوری

در آخر نتیجه گرفته می شود كه آنچه دین اسلام با آن مخالفت می كند، گناه وسنت های باطل و بیهوده است و در اصل عید و عید گرفتن اشكالی نیست و روز سیزده بدر ربطی با سیزده رجب ندارد

روز طبیعت

روز سیزدهم فروردین یا همان سیزده بدر از جمله روزهایی است که حکایت ها و روایت های فراوانی درباره آن گفته شده و جالب آنکه متداول ترین حکایت درباره این روز، نادرست ترینِ این تعبیرهاست و سیزدهمین روز نوورز، روزی مقدس نزد ایرانیان باستان بوده است.

روز طبیعت

اما بسیاری از محققان اساساً به نحسی سیزده عقیده ندارند و می گویند که چنین چیزی در ایران باستان وجود نداشته و عدد ۱۳ مانند همه روزهای دیگر میمون و مبارک بوده و روز سیزدهم هر ماه « تیر» نام داشته و در ۱۳ تیر ماه که نام ماه و روز برابر می شده، جشن «...

روز طبیعت

ایران زمین از دیر باز جایگاه زندگی قومی متمدن و با فرهنگ بوده است .

روز طبیعت

در موضوع نحوست ایام، دو مسأله است. یک مسأله این است که ما برخی روزهای سال را مبارک می شماریم و برخی را نحس و شوم، به اعتبار حادثه ای که در آن روز واقع شده، و مقصود ما این نیست که این روز از آن جهت که این روز است مبارک است یا این روز از آن جهت که...