ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

ویژه نامه روز طبیعت
ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت
سخن پیرامون جشن «سیزده بدر»، همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی ای طولانی دارد، به ویژه جشنی با این گستره ی برگزاری و سابقه ی طولانی که این پهنه و زمان تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه ی این روز ایجاد کرده است.

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت :

سخن پیرامون جشن «سیزده بدر» ، روز طبیعت که همانند دیگر جشن های ملی و باستانی ایران، نیاز به پژوهش زیاد و مقدمه چینی ای طولانی دارد ، به ویژه جشنی با این گستره ی برگزاری و سابقه ی طولانی که این پهنه و زمان تغییراتی ژرف در آیین ها و مراسم ویژه ی این روز ایجاد کرده است.

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

مقالات مرتبط با سیزدهم فروردین روز طبیعت :

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

احادیث مرتبط :

منتخبی از احادیث طبیعت و محیط زیست

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

نرم افزار مرتبط با سیزدهم فروردین روز طبیعت :

پیامک نوروزی ( سیزده به در و ... ) / اندروید
پیامک نوروز و سیزده به در/ اندروید

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

تصاویر و... مرتبط با ۱۳ ام فروردین :

آواتار / سیزدهم فروردین روز طـبیعت گرامی باد.

پوستر روز طبیـعت / ش ۴ +PSD

ویژه نامه سیزدهم فروردین روز طبیعت

Share