شبهات مهدویت

امام زمان علیه السلام چگونه در پنج سالگی به امامت رسید؟

امام زمان علیه السلام چگونه در پنج سالگی به امامت رسید؟

نیمه شعبان

از آنجا كه مجموعه روايات رسيده از پيامبر اكرم(ص) و ائمه اطهار(ع) در موردحضرت مهدي(ع) و ظهورآن حضرت و تشكيل حكومت عدل جهاني و ...

گفتمان مهدویت

گفتمان مهدویت

بقیة الله

علماي بزرگ اهل سنت نيز به اين موضوع در موارد فراواني تصريح دارند. به عنوان مثال شيخ نجم الدين عسكري در كتاب المهدي الموعود المنتظر عند اهل السنةT تصريح دارد كه حدود چهل تن از علماي بزرگ اهل سنت در كتاب هاي خود رواياتي را از پيامبر(ص) نقل كرده اند...

بقیة الله

چکیده:

اعتقاد به امام مهدي(ع) جزء اعتقادات شريعت اسلام و بلكه از ضروريات آن است كه در اصل آن اختلافي نيست فقط برخي از اهل سنت در تولد آن ترديد كرده اند دليل عقلي بر وجود آن حضرت اين كه عقل حكم مي نمايد كه لطف از جانب خداي...