شبکه های مجازی

واتس آپ در ایران از تلگرام جلو افتاد

آسیب های اجتماعی در فضای مجازی

4) حریم خانواده آماج چشمان نامحرم

فلاحتی،حمید آسیب های فضای مجازی

یکی از مسائلی که در نهی از منکر در جامعه باید به آن توجه کافی شود، منکرات رایج در جامعه است منکراتی که اگر از آنها جلوگیری نشود مانند موریانه روز به روز پایه

پاورپوینت دینداری در شبکه‌های اجتماعی مجازی

تأثیر اینترنت در تحول سبک های دینداری
بررسی سبک‌های نوین دینداری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی

پاورپوینت آسيب های اجتماعی با تاکید بر شبکه های اجتماعی

پاورپوینت/آسيب های اجتماعی با تاکید بر شبکه های اجتماعی

فضای مجازی

فضای سایبر که در ایران از آن به فضای مجازی تعبیر می شود، فضای تئوری است که  ارتباطات کامپیوتری در آن رخ می دهد.

شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی زمین حاصلخیزی برای انتشار دروغ، دستکاری ادراکات و باورهای افراد است و از اثرات بالقوه این شبکه ها می توان برای جنگ ها ترکیبی استفاده نمود که

سایبری

 کارشناس حوزه امنیت، مارک وینستین چند روش ساده را برای حفاظت از حریم شخصی در دنیای مجازی پیشنهاد کرد.