پاورپوینت/دینداری در شبکه های اجتماعی مجازی

موضوع: 
پاورپوینت دینداری در شبکه‌های اجتماعی مجازی

تأثیر اینترنت در تحول سبک های دینداری
بررسی سبک‌های نوین دینداری شکل گرفته در شبکه های اجتماعی مجازی

دانلود فایلاندازه
Office presentation icon پاورپوینت/دینداری در شبکه های اجتماعی مجازی2.56 مگابایت
Share