شرح دعای وداع امام سجاد با ماه رمضان

استاد محمدتقی فیاض بخش

ماه رمضان بهشت الهی است (فرصت حضور 18)

استاد محمدتقی فیاض بخش

اهتمام جدی به دهه پایانی ماه مبارک رمضان (فرصت حضور 17)

استاد فیاض بخش

قدم هشتم اهتمام به سحرهای ماه مبارک (فرصت حضور 16)

استاد محمدتقی فیاض بخش

نفرت از گناه و علاقه وافر به احسان (فرصت حضور 15)

استاد محمدتقی فیاض بخش

قدم پنجم جایگاه تولی و تبری در سیر و سلوک توحیدی (فرصت حضور 14)

استاد فیاض بخش

وادی اخبات و ورود به آن با توسل به مقام امام حسن علیه السلام (فرصت حضور 13)

استاد محمدتقی فیاض بخش

(قدم چهارم 2) لزوم توجه به جامعه (خصوصا رسیدگی به فقراء)، در کنار خودسازی/ فرصت حضور 12

استاد محمدتقی فیاض بخش

قدم سوم و چهارم سلوک (قناعت و عفت - حل مشکلات مردم)/ فرصت حضور 11

استاد فیاض بخش

قدم دوم سلوک (تفکر و تدبر در آیات الهی)/ فرصت حضور 10

استاد محمدتقی فیاض بخش

مدارج منزل اول سلوک (توبه) / فرصت حضور 9