شهید مهدی باکری

پوستر شیران روز و عابدان شب / شهید باکری و شهید سلیمانی

پوستر شیران روز و عابدان شب / شهید باکری و شهید سلی

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید باکری

مدیریت جهادی به سبک شهدا / شهید باکری

شهید مهدی باکری

مدیریت از نزدیک ویژگی مدیریت شهید باکری است

شهید مهدی باکری

مکالمه بیسیم شهید باکری و شهید کاظمی به روایت رهبر انقلاب

انتشار پس از ۳۵ سال - نماهنگ مهدی احمد بهشت

سردار رحیم نوعی اقدم

گفتگو با سردار نوعی اقدم درباره شهید باکری و شهید سلیمانی

شهید سلیمانی و شهید باکری

پنج ویژگی مشترک شهید باکری و شهید سلیمانی

پوستر شهری از اخلاص / شهید باکری

پوستر شهری از اخلاص / شهید باکری

۲۵ اسفندماه سالروز شهادت مهندس مهدی باکری گرامی باد

شهید باکری

ناشنیده هایی از آخرین ساعات زندگی فرمانده لشکر عاشورا

پوستر با کیفیت شهید مهدی باکری / مناسب چاپ

پوستر با کیفیت شهید مهدی باکری / مناسب چاپ

شهید مهدی باکری

شهیدی که خود را از دجله به آسمان رساند