ضرورت محاسبه

آیت الله سعادت پرور قدس سره

سه اصل در مراقبه و محاسبه اعمال از آیت الله سعادت پرور

محاسبه نفس

هنگام محاسبه، با عقل و دل خویش، خدای آگاه به نهان و نیز دو فرشته نگهبان خویش را حاضر و ناظر ببین و چون شریکی که از جزئیات کارهای شریکش آگاه است و اهل سهل انگاری و گذشت نیست، به حساب خود برس. و نیز آگاه باش که...

علامه حسن زاده آملی

علامه حسن زاده آملی متولد ۱۳۰۷، روحانی مجتهد، عارف، فیلسوف متأله و مدرس دروس حوزوی است، وی که تاکنون ۸۵ بهار را پشت سر گذاشته، یکی از اساتید مطرح اخلاق است ک

خودارزیابی و محاسبه نفس

رسول خدا (صلی الله علیه وآله) فرمود: حاسِبُوا اَنْفُسَکُم قَبْلَ اَنْ تُحاسَبُوا وَ زِنُها قَبْلَ اَنْ تُوزَنُوا وَ تَجَهَّزُوا لِلْعَرْضِ الاَکْبَرِ. پیش از آنکه به حسابتان برسند، خود را ارزیابی کنید و در میزان قرار دهید و...