عزم راسخ

رهبر انقلاب اسلامی, مقام معظم رهبری, امام خامنه ای, آیت الله خامنه ای, سیدعلی حسینی خامنه ای

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

تصمیم راسخ

امام على عليه السلام: ضادُّوا التَّوانِيَ بِالعَزمِ.
از راه تصميم راسخ گرفتن، با سستى نبرد كنيد.

نیت

امام صادق عليه السلام: ما ضَعُفَ بَدَنٌ عمّا قَوِيَت علَيهِ النِّيَّةُ؛