شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

لیست
  • شرح حدیث - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء
امام صادق عليه السلام فرمود : هيچ بدنى در انجام آنچه نيّتِ بر آن قوى باشد، ناتوان نيست.

شرح حدیث اخلاقی توسط رهبر - تاثیر عزم راسخ در جوارح و اعضاء

امام صادق عليه السلام فرمودند : ما ضَعُفَ بَدَنٌ عمّا قَوِيَت علَيهِ النِّيَّةُ؛ هيچ بدنى در انجام آنچه نيّتِ بر آن قوى باشد، ناتوان نيست.

عزم راسخ انسان، بدن را به کار می گیرد، نیروهای خفتۀ در بدن را بیدار می کند، به او نیرو می بخشد. لذا کسانی که در حال معمولی، راه رفتن معمولی هم برایشان آسان نیست، اما وقتی خطر مرگی وجود دارد، می بینید مثل جوانها می دوند!

منبع: كتاب من لا يحضره الفقيه : ۴ / ۴۰۰ / ۵۸۵۹.

دسترسی به سایر جلسات : شرح احادیث اخلاقی توسط رهبری

Share