عصمت

غدیر از منظر عقل و قرآن - امام باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

غدیر از منظر عقل و قرآن - امام باید دارای چه خصوصیاتی باشد؟

شرح دعای روز بیست و نهم ماه مبارک رمضان از جواد محدثی

شرح دعای روز بیست و نهم ماه رمضان از جواد محدثی

انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای 2/ عصمت جانشین پیامبر علیهما السلام

انیمیشن مناظرات یک دقیقه ای ۲/ عصمت جانشین پیامبر علیهما السلام

رضا محمدی

چگونگی انتخاب ائمه اطهار توسط خداوند - استاد رضا محمدی

استاد رضا محمدی

اثبات عصمت ائمه اطهار علیهم السلام - استاد محمدی