علم اخلاق

مکتب اخلاقی نجف

بسم الله الرحمن الرحیم الرحیم و الحمد لله و الصلاه و …

حجت الاسلام والمسلمین شیخ جعفر ناصری​

قرآن کریم پس از قسم های متعدد و تأکید فراوان، تزکیه نفس را عامل فلاح و رستگاری معرفی می کند و می فرماید:
قد أفلح من زکّیها؛[1]

مكارم الأخلاق

پرسش: فلسفه اخلاق چیست؟

تعریف اخلاق

پرسش: اخلاق را تعریف کنید و اخلاق واقعی و مورد نظر اسلام چگونه اخلاقی است؟