ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

چکار کنیم گناه نکنیم - حاج آقای پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

فضیلت نماز عید فطر - حجت الاسلام و المسلمین استاد علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

تدبیر در زندگی - حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

استغفار چیست؟ - حجت الاسلام و المسلمین استاد علیرضا پناهیان

برنامه ماه من - مناجات

مناجات با صدای حجت الاسلام علیرضا پناهیان - شب قدر

حجت الاسلام پناهیان

علم زدگی انسان - حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

حالات انسان در قرآن - حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

حقیقت گناه و توبه [ جلسه دوم ] - حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

حجت الاسلام پناهیان

حقیقت گناه و توبه [ جلسه اول ] - حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان

رمضان

بهره گیری از فیوضات ماه رمضان | حجت الاسلام و المسلمین علیرضا پناهیان