فرصت حضور

استاد محمدتقی فیاض بخش

شب عید سعید فطر، شب فراغ از محبوب و دادن جوایز (فرصت حضور،  قسمت پایانی)

شب آخر و نکات مهم هنگام وداع (فرصت حضور26)

شب آخر و نکات مهم هنگام وداع (فرصت حضور26)

ادامه بحث پیرامون مقام احرار و عبادات محبین و شاکرین، در برنامه «فرصت حضور 25»

ادامه بحث پیرامون مقام احرار و عبادات محبین و شاکرین،  فرصت حضور 25

استاد محمد تقی فیاض بخش

صفات و مراتب «محبوبین» الهی - فرصت حضور 24

‌‌فرصت حضور، مقام «مخلصین»، منتهای دعای سالکان در این ایام پایانی

ادامه شرح عبادت احرار و محبان و صفات بازماندگان از این مقام، در برنامه (فرصت حضور23)

‌‌فرصت حضور، مقام «مخلصین»، منتهای دعای سالکان در این ایام پایانی

مقام «مخلصین»، منتهای دعای سالکان در پایان رمضان (فرصت حضور22)

استاد فیاض بخش

استقرار تام در تحت ولایت الهی (فرصت حضور 21)

درباره شب قدر آخر (فرصت حضور 20)

درباره شب قدر آخر (فرصت حضور 20)

بالا رفتن دلشوره و اضطراب اولیای الهی در شب های آخر رمضان , فرصت حضور 19 , فیاض بخش

بالا رفتن دلشوره و اضطراب اولیای الهی در شب های آخر رمضان (فرصت حضور 19)

استاد محمدتقی فیاض بخش

ماه رمضان بهشت الهی است (فرصت حضور 18)