ماه خلوص

کلیپ صوتی رمضان؛ ماه خالص شدن در کلام امام خامنه ای

ماه رمضان؛ ماه خالص شدن