متقین

شرح فرازهایی منتخب از جزء اول قرآن کریم,تفسیر جزء اول قرآن,نکته های جزء اول قرآن,معارف جزء اول قرآن,

شرح فرازهایی منتخب از جزء اول قرآن کریم

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت 43 - متقین

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۳ - متقین

فقط متقین به کمال انصاف متصف خواهند شد...

آیت الله خوشوقت(ره)

تّقین هدایت کامل نشده اند؛ هنوز جای انحراف و ضلالت باقی است. اگر کسی بخواهد از هدایت قرآن کریم استفاده کند، یک شرط دارد و آن اطاعت از دستورالعمل‌های قرآن است. اگر از آن اطاعت نکنیم، هدایت نشده ایم؛ بنابراین هدایت منحصراً از چه...

شرح صدر

اگر انسان به کلید کیفیت ترکیب حروف قرآن و اسرارآمیز بودن چینش حروف قرآن برسد، همه قضایا برای او حلّ می شود

زوجیت اساس خلقت

خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید:

آیت الله بهاءالدینی

عارف فرزانه و فقیه فرهیخته، حضرت آیة الله العظمی حاج آقا رضا بهاءالدینی بزرگ مردی ملکوتی است که به پاس نزدیک به یک قرن تدریس و تهذیب معظم له، اولین اجلاس «حو