کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۳ - متقین

کسی نمی تواند انصاف را رعایت کند، مگر آنکه ؛ در درون خود یک شرط مهم ، و یا یک نیروی واجب را داشته باشد!

کارگاه انصاف استاد محمد شجاعی/ قسمت ۴۳ - متقین

فقط متقین به کمال انصاف متصف خواهند شد...

کسی نمی تواند انصاف را رعایت کند، مگر آنکه ؛ در درون خود یک شرط مهم ، و یا یک نیروی واجب را داشته باشد!

- چه نیرویی ؟

❖❖❖❖ برای دسترسی به سایر قسمتهای کارگاه انصاف کلیک کنید. ❖❖❖❖

❖❖ برای دسترسی به همه مباحث استاد محمد شجاعی اینجا کلیک کنید. ❖❖

مهارت انصاف، ضروری ترین اما سخت ترین مهارت، برای کنترل تمام ارتباطات ما از جهنم های گوناگون است که بدون شناخت و تمرین و تکرار حاصل نمیشود ...

مهارت یافتن در انصاف، بعنوان بزرگترین، مهم ترین و سخت ترین کمال انسانی، بدون شناخت و تمرین، محال است! و از طرفی، رسیدن به باطن انسانی، و محبوبیت در نزد اهل زمین و آسمان، بدون انصاف ممکن نیست.

ـ بر تنبلی ها و بی حوصلگی هایمان، خط قرمزی بکشیم، و این مجموعه را برای تأمین آرامشِ دنیا و ابدیت مان، از دست ندهیم.

فایل: 
پدیدآورنده: 
Share