محمدرضا شریفی

دانلود نرم افزار و کتاب/ حضرت زینب سلام الله علیها نائبة الامام

نرم افزار و کتاب/ حضرت زینب سلام الله علیها نائبة الامام

نرم افزار و کتاب/ ولادت تا غدیر

نرم افزار و کتاب/ ولادت تا غدیر

غدیر در سیره امام صادق علیه السلام

غدیر در سیره امام صادق علیه السلام

نرم افزار/ غدیر در سیره امام حسن مجتبی (علیه السلام)

غدیر در سیره امام حسن مجتبی (علیه السلام)
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)

نرم افزار تقارن تاریخی غدیر خم با نوروز

مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز غدیرستان کوثر نبی (ص)،۱۳۹۰

نرم افزار غدیر درسیره حضرت رضا علیه السلام

غدیر درسیره حضرت رضا علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)

غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام

غدیر در سیره حضرت علی اکبر علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)