ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

محمد شجاعی

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

خودشناسی

خودشناسی مهمترین مبنای فعالیت فرهنگی است

آسیب شناسی سلوک انسانی

آسیب شناسی سلوک انسان در کلام امام رضا (علیه السلام)

سیل

ارتباط جریان سیل و ظهور - استاد محمد شجاعی

حضرت فاطمه زهرا

جلسه سوم مقام عرشی : فاطمه زهرا سلام الله علیها، تمثل حورائی بهشتی در صورت انسان

مقام عرشی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) - محمد شجاعی

حضرت فاطمه زهرا

جلسه دوم: برای رسیدن به عرش باید از راه فاطمه سلام الله علیها رفت

حضرت زهرا سلام الله علیها

جلسه اول: جایگاه حضرت زهرا سلام الله علیها در نظام هستی

انسان شناسی

انسان شناسی استاد محمد شجاعی