محمد شجاعی

یا رب العالمین

برای تربیت و شکوفا شدن استعدادها، به مربی یا «رب» نیاز داریم

هدف‌گذاری

کسی که درکی از مراحل خلقت ندارد، هدف زندگی را هم نمی فهمد

خودشناسى تا خداشناسى

شاخص خودشناسی به فعالیتهای فرهنگی مسیر الهی می دهد

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

عرفان در کلاس عرفه - استاد محمد شجاعی

خودشناسی

خودشناسی مهمترین مبنای فعالیت فرهنگی است

آسیب شناسی سلوک انسانی

آسیب شناسی سلوک انسان در کلام امام رضا (علیه السلام)

سیل

ارتباط جریان سیل و ظهور - استاد محمد شجاعی

حضرت فاطمه زهرا

جلسه سوم مقام عرشی : فاطمه زهرا سلام الله علیها، تمثل حورائی بهشتی در صورت انسان

مقام عرشی فاطمه زهرا (سلام الله علیها) - محمد شجاعی