نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

دانلود پنجاه و نهمین قسمت از سلسله مباحث «نماز؛ سکوی پرواز» از حجت الاسلام استاد محمد شجاعی

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

در این بخش از ضیاءالصالحین، پنجاه و نهمین قسمت از سلسله مباحث "نماز سکوی پرواز" حجت الاسلام استاد محمد شجاعی را با علاقه مندان به اشتراک می گذاریم.

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

تمرکز و توجه در نماز راحت رو به آسمون باز میکنه

 »»»   باید تمرین کنیم؛ نمـازمون، فقط ادایِ نماز نباشه.

»»»  اگه قلبمون در نماز درگیرِ هم کلامیِ باخدا نباشه؛ نمازمون راهی به آسمون نداره! 

هم کلامیِ باخدا رو تمرین کنیم

نماز سکوی پرواز - استاد شجاعی / جلسه 59

جهت دسترسی به مجموعــه مباحث استاد محمد شجاعی کلیک کنید

جهت دسترسی به مجموعه جلسات « نماز سکوی پرواز» استاد شجاعی کلیک کنید.

Share