ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

مدح حضرت علی اکبر

حاج ابراهیم رهبر

روضه ترکی حضرت علی اکبر علیه السلام - حاج ابراهیم رهبر

حاج محمود کریمی

مولودی خوانی آذری ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام

میثم مطیعی

صوت/میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام - میثم مطیعی

میثم مطیعی

صوت/میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام - میثم مطیعی

حاج محمود کریمی

صوت/میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام - کریمی

مولودی خوانی

حاج محمود کریمی

صوت/میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام - کریمی

حضرت علی اکبر علیه السلام

ای طلعت زیبای تو عکس جمال لم یزل
وی غرّۀ غرّای تو آئینۀ حسن ازل