مولودی آذری حضرت علی اکبر علیه السلام - حاج محمود کریمی

لیست
  • مولودی آذری حضرت علی اکبر علیه السلام با نوای حاج محمود کریمی
کلیپ فوق العاده زیبای مولودی حضرت علی اکبر علیه السلام به زبان شیرین آذری با نوای حاج محمود کریمی

مولودی آذری ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام - حاج محمود کریمی

کلیپ فوق العاده زیبای مولودی آذری ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام را با نوای حاج محمود کریمی به مدت 4 دقیقه تقدیم شما عزیزان می کنیم. سالروز میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام بر تمامی جوانان ایران اسلامی مبارک. 

مولودی آذری ولادت حضرت علی اکبر علیه السلام - حاج محمود کریمی - متن مداحی ماه ملک منظره باخ صورت پیغمبره باخ

متن مداحی ماه ملک منظره باخ صورت پیغمبره باخ

 شور

ماه ملک منظره باخ 
صورت پیغمبره باخ
قدرت صورتگره باخ
اکبره باخ اکبره باخ

گویده فقط ماه بدور
یئرده فقط شاه بدور
حقه دسون راه بدور
سیر الی الله بدور
سر فدیناه بدور
بنده درگاه بدور
مست علی الله بدور
ساق ید الله بدور
اللره باخ اکبره باخ

ماه ملک منظره باخ 
صورت پیغمبره باخ
قدرت صورتگره باخ
اکبره باخ اکبره باخ

گویده فقط ماه بدور اکبره باخ
یئرده فقط شاه بدور اکبره باخ
حقه دسون راه بدور اکبره باخ
سیر الی الله بدور اکبر باخ
سر فدیناه بدور اکبره باخ
بنده درگاه بدور اکبره باخ
مست علی الله بدور اکبره باخ
ساق ید الله بدور اکبره باخ
اللره باخ اکبره باخ

***********

ماه ملک منظره باخ 
صورت پیغمبره باخ
قدرت صورتگره باخ
اکبره باخ اکبره باخ

کنز ادب گوهردی اکبره باخ
گوهرده جوهردی اکبره باخ
اشبه پیغمبردی اکبره باخ
چون اونا چوخ بنزردی اکبره باخ
لیلی بال و پردی اکبره باخ
وصف تاج سردی اکبره باخ
عالم اونا نوکردی اکبره باخ
عمه سینه چاکردی اکبره باخ
زینبه باخ چاکره باخ اکبره باخ
اکبره باخ
**********

مطالب مرتبط میکده بازه، باز وقت نمازه - میلاد حضرت علی اکبر علیه السلام

Share