مستند انتخاباتی

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت ششم (پایانی)

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت پنجم

مستند دیو و دلبر قسمت پنجم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر - قصه دو قطبی انتخابات | قسمت چهارم

مستند دیو و دلبر قسمت چهارم با موضوع دو قطبی انتخابات را ببینید.

مستند مرثیه ای برای دموکراسی | تاریخچه پیدایش انتخابات از قاجار تاکنون

مستند مرثیه ای برای دموکراسی | تاریخچه پیدایش انتخابات از قاجار تاکنون

علیرضا زاکانی

فیلم مستند انتخاباتی علیرضا زاکانی قسمت دوم

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

قسمت دوم | مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم مستند انتخاباتی دکتر محسن رضایی

قسمت دوم| مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

قسمت دوم مستند انتخاباتی حجت الاسلام رئیسی

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی | قسمت دوم

مستند انتخاباتی دکتر سعید جلیلی - قسمت دوم

بخش دوم فیلم مستند تبلیغاتی دکتر سعید جلیلی برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰.

امیرحسین قاضی زاده هاشمی

قسمت دوم فیلم مستند انتخاباتی امیرحسین قاضی زاده هاشمی