مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

لیست
  • مستند آق سو - روستای دوردست اردبیل - کیفیت ۴۸۰
  • مستند آق سو - روستای دوردست اردبیل - کیفیت ۷۲۰
مستند آق سو | روایتی از سختی های ارسال صندوق سیار رای گیری به روستایی دوردست در کوهستان در اردبیل

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

مستند آق سو | روایتی از سختی های ارسال صندوق سیار رای گیری به روستایی دوردست در کوهستان در اردبیل

دانلود کیفیت ۴۸۰دانلود کیفیت ۷۲۰

مستند آق سو - روایت ارسال صندوق سیار به روستای دوردست اردبیل

برای دریافت و مطالعه مطالب بیشتر درباره انتخابات به «ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز» مراجعه نمایید

Share