مستند حدیث سرو

حدیث سرو - بروجردی

دانلود فیلم مستند حدیث سرو بروجردی

طباطبایی

موضوع مستند حدیث سرو : زندگی نامه علامه سید محمد حسین طباطبایی رحمه الله

مستند آیت الله قریشی

مجموعه «حدیث سرو» مستندی بازسازی شده است که  با استفاده از عکسها، اسناد و تصاویر مستند و گفتگو با نزدیکان و خانواده بزرگانِ معرفی شده سعی می کند تصویری از سی

 آیت الله سید‌علی اکبر قریشی

موضوع: قسمت دوم زندگی نامه آیت الله 

زندگی آیت الله قریشی

موضوع: قسمت دوم زندگی نامه آیت الله 

مستند آیت الله قریشی

موضوع: زندگی نامه آیت الله 

مستند «العبد» - 10

منزل دهم: سفر به ابتدا

آیت الله بهجت(ره)

مستند «العبد» - 9

منزل نهم: نشانی

حضرت آیت الله بهجت(ره)

مستند «العبد» - 8

منزل هشتم: مقیم مدام

آیت الله بهجت(ره)

مستند «العبد» - 7

منزل هفتم: سفری دیگر