مکاشفه

مکاشفه و مشاهده

آشنایی با قلب و علم مکاشفه

سیر وسلوک

روح انسان در حین خواب باید عروج  کند و بالا برود. وقتی بالا می رود تا مقدار زیادی، عالم مخلوط است. قبل از این که روح به آسمان اول برسد، همه صحنه ها نیم  بند است و خواب های پریشان در این بخش دیده می ...

سید جمال گلپایگانی

مکاشفه مرحوم آیت الله حاج سید جمال الدین گلپایگانی​

قطب الدین شیرازی

شیخ قطب الدین محمد بن مسعود بن مصلح شیرازی کازرونی به سال 634 (هـ .ق) در شیراز متولد شد. پدرش طبیب بود و قطب الدین علم طب را نزد او و عمویش کمال الدین ابوالخیر بن مصلح کازرونی و زکی رکشاوی و شمس کاتبی یاد گرفت. در سن ده سالگی به دست پدر تبرکاً...

آیت الله بهاءالدینی«ره»​

مکاشفات آقای بهاءالدینی به حدی بود که گاهی رؤیت سَر با رؤیت سِرّش اشتباه می شد!

کسب درآمد

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.