نوآوری و شکوفایی

نوآوری و شکوفایی

سهم مسلمانان در نوآوری و شکوفایی

eghtesad-moghavemati.jpg

سال 1391 برای پنجمین سال متوالی بود که نام گذاری سال ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام شد.

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.