نوجوان و دین

جوان و نوجوان

نوجوانان را درياب زيرا كه آنان سريع تر به كارهاى خير روى مى آورند.

تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز

آنچه در این پاورپونت قابل ملاحظه است:

 تربیت نوجوان

دل نوجوان مانند زمين آماده است كه هر بذرى در آن افشانده شود، مى پذيرد.