پاورپوینت/تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز

موضوع: 
تشویق خردسالان و نوجوانان به نماز

آنچه در این پاورپونت قابل ملاحظه است:

1. گسترش روابط عاطفی
2. توجه به مراحل سه گانه نماز آموزی
3. تجربیات محسوس برای شناخت خداوند
4. تجربیات دیگران برای تشویق به نماز

Share