ضیاءالصالحین Taxonomy term | ضیاءالصالحین

نگاهی به مقام حضرت زینب

نگاهی به مقام حضرت زینب ( سلام الله علیها )

نرم افزار و کتاب نگاهی به مقام حضرت زینب سلام الله علیها 

حضرت فاطمه معصومه علیها السلام

در میان خواتین باجلالت و بانوان بیت رسالت و امامت، دو بانوی آسمانی‏ اند که از جهات گوناگون شبیه به یکدیگرند و وجه شباهت و قدر مشترک بین آن دو فراوان است. آن دو بزرگوار، یکی حضرت زینب کبری، عقیله بنی ‏هاشم علیهاالسّلام است

شخصیت عظیم حضرت زینب کبری سلام الله علیها

* مقام بالای حضرت زینب کبری سلام الله علیها

ستاره درخشانى در آسمان تقوا طلوع کرد؛ گوهر گران بهایى در معدن فضیلت و انسانیت تکون یافت و در اصلاب شامخه وارحام مطهره نگه دارى شد.

حضرت زینب(سلام الله علیها)

پيش از ورود در معرض، لازم است در ابتدا مقدارى درباره عظمت شأن و قدر اين بانوى برگزيده سخن بگوييم.

حضرت زینب(سلام الله علیها)

نگاهی به مقام حضرت زینب(سلام الله علیها)
مشخصات کتاب: